אופני ילדים BMX '12 – '16 אנונימה

330.00

תיאור

מגוון אופני ילדים החל מ’12 ועד ’20 לבנים ולבנות

“12 שנתיים עד ארבע

“14 גילאי שלוש עד חמש

“16 גילאי ארבע עד שש

“18 גילאי חמש עד שבע

“20 גילאי שש עד שמונה